Koen Rossaert
Mail voor nadere informatie
Beelden in brons         

Beroepsbeeldhouwer, geboren op 15 maart 1959 in Belsele

De jonge Koen werd door zijn grootouders streng en met grote principes opgevoed. Als "stil dromerke" zwierf Koen urenlang door de Belseelse bossen. De planten- en dierenwereld werd voor Koen een echte observatie-obsessie. Zijn mystieke beleving van het natuurspektakel uit Koen in schetsen, etsen, schilderen maar vooral in boetseren. Elk beeldhouwwerk bezit een geladenheid van impressies en emotionele voelingen en straalt een eigen levenskracht uit.

Koen is geen onbekende in de kunstwereld en heeft verschillende grote opdrachten achter zijn naam. Momenteel werken wij samen om originele tuinkunstwerken te promoten voor privétuinen. Een bronzen beeld van Koen Rossaert in je tuin is niet enkel een uniek verzamelstuk maar een betere tijdloze investering.

Tekst: Jan De BaereDe jonge Koen wordt opgevoed door zijn bejaarde grootouders : strenge godsdienstige principes en een grote discipline. Toch wordt hem een grote persoonlijke vrijheid toegestaan, het "stille dromerke" zwerft van kindsbeen af urenlang door de bossen en velden van Belsele, waar hij gefascineerd de planten - en dierenwereld niet alleen observeert, maar ook absorbeert.
Namen, levensduur en levensloop, voortplanting, gedrag van vogels, insekten, dieren en planten zijn hem beter bekend dan de menselijke gaedraascode Zijn voorkeur voor huisdieren gaat uit naar de wereld van reptielen, amfibieën en vogels. Hij verzorgt slangen, meeuwen, zelfs een gordeistaarthagedis, die hij meeneemt als ‘roommate' tijdens zijn dienstplicht!!

Deze mystieke beleving van de fauna en flora uit zich voor Koen op de enige natuurlijke manier: beeldend. Tekenen, boetseren , schilderen, etsen, deze technieken zijn een middel om betoverende indrukken, emotionele ervaringen weer te geven, te verwerken. Eens het werk "af” is, verliest het voor Koenraad de betrokkenheid, de geladenheid en kan hij de ervaring, die oorzaak was tot het kunstwerk, in een realistisch perspectief bezien, dan van zich afzetten en tenslotte, het werk loslaten en zijn eigen leven laten leven.
Dit hele proces is oneindig. Zelf zegt de beeldhouwer hierover met spijt: "Ik kan nooit oud genoeg worden om al mijn indrukken en ideeën weer te geven, te realiseren, het gaat maar door hier." En wijst hierbij naar zijn hoofd.

"De mens is steeds op zoek naar iets dat hij toch nooit vindt", meent de beeldhouwer. Hijzelf ook , want dat is boeiender dan te herhalen wat je al onder de knie hebt.
Die zoektocht dwingt hem, of daagt hem uit, steeds dieper te graven, het begin te vinden, de oorsprong, het pure. Maar kennis alleen is niet genoeg, je moet ermee juist kunnen omgaan. Vandaar het bronsgieten. Het is een proces dat kennis vereist, technische vaardigheid en inzicht. "Afzien", zegt Koenraad, "en toch doorgaan"

Het volledige procédé - van het wasmodel tot het uiteindelijke beeld in brons -is steeds een uitdaging. Het is een Métier, dat hij zich met veel moeite en wilskracht heeft eigen gemaakt en nog steeds meer uitbouwt. Zo werkt hij bijvoorbeeld het liefst rechtstreeks in de was, bijenwas: daarom houdt hij zelf "biekes", omdat hij op die manier zeker is van de zuiverheid van "zijn" was. Ook de uitstook - en smeltoven heeft hij met eigen handen geconstrueerd. Van foutjes en mislukkingen achterhaalt hii het hoe en het waarom en verbetert ze, met succes. Tevreden in de wetenschap dat hij een ervaring rijker is.

Koenraad staat temidden van het leven, maar weigert zich over te geven aan de voorgeschreven regels van de maatschappij: "Wij mensen zijn een stuk natuur, maar doen onze uiterste best om dat te verloochenen." Een filosoof, een idealist, een dromer, een mens die zijn tekortkomingen erkent, maar steeds met volharding zijn grenzen verlegt. De persoonlijkheid van deze kunstenaar te omschrijven, is vrijwel onmogelijk. Zijn werken bezitten dezelfde complexiteit: cynisch-toegevend, realistisch-fantastisch, verleidelijk-afstotend, humorlstisch-droevig, zoals het leven zelf. Men moet het alleen willen zien.

Respect, begrip, (kinderlijke) eerlijkheid en nieuwsgierigheid zijn de drijfveren voor deze kunstenaar. Zowel zijn werken bekijken, als met Koenraad zelf spreken, raakt in elkeen een universele waarheid, die meestal verdrongen wordt, maar sluimerend immer zal zijn.


Koen beeld in brons - mony

Koen Rossaert
beelden in bronsBeelden in brons Koen

Koen Rossaert
beelden in brons

Koen beeld in brons - mony

Koen_Rossaert beelden in brons


Beelden in brons Koen

Koen_Rossaert beelden in bronsLandgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl