Martin Hogeweg at work - galerie Beeldenstorm


Martin Hogeweg
beelden in brons       
English version >                      

Beschikbare beelden 2020 - available sculptures >

Boekpresentatie Martin Hogeweg


MARTIN HOGEWEG
AF
GEDREVEN ANIMALIER


Boekpesentatie Martin Hogeweg


Boekpresentatie Martin Hogeweg
DE NATUUR, MIJN MUZE.
De Natuur inspireert mij door haar onuitputtelijke vormvariaties, bewegingsimpulsen  in groeiprocessen en gedragingen, verrassingen in combinaties van kleuren en structuren, uitgekiende technieken, en ga zo maar door. Mijn contact met deze organische wereld ervaar ik het sterkst bij vogels en zoogdieren, maar ben me ook altijd bewust van de beperkingen daarin door het simpele feit dat ik mens ben. Altijd weer verbaas ik me over eigenschappen en kwaliteiten van een dier dat ik kies als uitgangspunt voor een beeld. Verbazing die bij verdieping in het onderwerp altijd overgaat in grote bewondering.
Sinds Darwin, Attenborough en andere wetenschappers, die ons willen laten geloven dat de evolutie een ontwikkeling is die alleen gestuurd wordt door prikkels uit functionele gebieden als voortplanting en overlevingsdrang, is de interpretatie van onze waarneming bij dieren wel erg steriel geworden. De mogelijke perceptie van het dier zelf, welbevinden, één of andere vorm van emotie of denkvermogen, naast de vaak genoemde driften en andere hormonale impulsen, moet haast wel een rol spelen bij het waarnemen van gedrag, anatomie en kleur bij een ander organisme, en zo ook een rol spelen in de totale ontwikkeling van de soorten.  
De Dierenwereld levert me steeds weer prachtige onderwerpen. Ik ga uit van wat ik waarneem en probeer zo veel mogelijk het dier te respecteren. Voor het definitieve beeld dat ik het publiek toon, maak ik dan gebruik van (menselijke) codes in vorm en inhoud ten behoeve van deze communicatie. Anatomische kenmerken, een specifieke houding, uitdrukking, levenskracht en concentratie op het doel gebruik ik om een specifiek beeld van de soort weer te geven via  portrettering van een individu. Door middel van (vaak geometrische) stilering en een grote intensiteit in de uitwerking van het model probeer ik in deze kenmerken het  karakter van en mijn visie op het dier weer te geven. Door de keuze van een aantal mogelijke variaties in ruimtelijke principes wil ik  bereiken dat de sculptuur  een boeiend object wordt en dat ook de inhoudelijke uitgangspunten van het onderwerp versterkt worden.


Ruimtelijk werk

De beelden van Martin ontstaan na onderzoek van vorm- en gedragsaspecten van een dier. Door stylering, en soms een beperkte deformatie, versterkt hij het karakter van deze aspecten visueel en taktiel. Ruimtelijke aspecten, -contrasten, -richtingen en vormrijm zijn even belangrijk als de herkenbaarheid van het dier.


Techniek / werkwijze
In potloodschetsen worden in eerste instantie houding en anatomie van het dier onderzocht.

Ook vindt er op papier al een zekere mate van stylering plaats. In een aantal kleine modellen in klei wordt dan naar de juiste vorm gezocht en deze wordt dan in klei uitgevoerd in de gewenste grootte.
Dit model wordt, na droging, zo glad mogelijk geschuurd. Het gladde oppervlak zorgt voor een verduidelijking van welvingen en lijnen en tevens voor een prettige taktiele ervaring.

Bij de bronsgieter wordt van dit model een mal gemaakt.

Galerie de Beeldenstorm
Galerie de Beeldenstorm heeft een groot deel van de bronzen beelden van Martin Hogeweg in permanentie op de galerie.
CV

Martin Hogeweg 1949

1972
Diploma MO-A en B, Akademie voor Beeldende Kunsten, Arnhem

1972 - 2005
Docent tekenen en kunstgeschiedenis, Deventer, Zwijndrecht, Utrecht

1975
Start illustratieve opdrachten

1977 - 1983
Docent tekenen naar verbaal gegeven en de waarneming,
afdeling MO-A handvaardigheid, ABK Arnhem.

2002
Start ruimtelijk werk: vnl. dierfiguren gemodelleerd in klei, gegoten in brons           

2002
Start werken in en met textiel samen met Roel


Exposities:

2007 t/m 2012 Galerie de Beeldenstorm - Bosschenhoofd

2007  
Arnot Art Museum, Elmira, New York (USA)

2006
Kunsthuis van het Oosten, “Wild in de Natuur”, november 2006, beelden
Onafhankelijke Realisten, Museum Möhlmann, Venhuizen
Galerie Beeldlijn, Amersfoort, beelden
Museum of Red River, Idabel, Oklahoma (USA); De Korhaan
Beeldentuin Ravesteyn”, Heenvliet; beelden
presentatie en verkoop van hudsen, ArtAngels, Amsterdam
Roel en Martin, textiel
National Museum of Wildlife Art, Jackson, Wyoming (USA)
De Korhaan

2005
Kunsthuis van het Oosten, “Wild in de Natuur”, beelden
De 30ste editie van “Birds in Art” van het
Leigh Yawkey Woodson Art Museum, Wausau USA; De Korhaan
“De Tienhof”, Tienhoven, groepstentoonstelling beelden
Galerie “Smith in Style”, Opheusden, beelden
 
2004
Kunsthuis van het Oosten, “Wild in de natuur”, beelden
De Tienhof, groepstentoonstelling beelden
Galerie Smith in Style, Opheusden, beelden

1991
deelnemer tentoonstelling “Gouden Keuze” in “Het Open Haven Museum”,   Amsterdam,


illustraties:

1990
tentoonstelling bij het 25-jarig bestaan van de Waddenvereniging, illustraties

1990
overzichtsexpositie in bezoekerscentrum“Ten Dijke” in Pieterburen,illustraties

1980
deelnemer tentoonstelling kinderboekillustratoren
Biënnale Bologna

1981
deelnemer tentoonstelling kinderboekillustratoren
BIB Bratislava
BIB-plaquette voor illustraties in De Groene Kikker

1980
deelnemer tentoonstelling kinderboekillustratoren
Otani Museum – Nishinomiya – Japa

Publicaties:
Begin 2012 is het boekje uitgegeven van Martin Hogeweg
Het boek is verkrijgbaar bij de Beeldenstorm.English version

Martin Hogeweg
sculptures in bronze

Spatial work
The pictures of Martin created after research of form and behavioral aspects of an animal. By style ring, and sometimes a limited deformation, strengthens the character of these aspects Visual and taktiel. Spatial aspects,-contrasts,-directions and form rhyme are as important as the identification of the animal.


Technique/method
In pencil sketches are initially attitude and Anatomy of the animal examined.

There is also on paper, a degree of style ring. In a number of small models in clay is then to the right shape and is then carried out in clay in the size you want.
This model is, after drying, sanded as smooth as possible. The smooth surface provides clarification of curves and lines and also for a pleasant tactile experience.

At the bronze caster is made a mold of this model. Number of copies 1 to 12 depanding on size and subject.

Gallery De Beeldenstorm – The Netherlands
The Gallery has a great deal of the bronze sculptures of Martin Hogeweg in permanence on the Gallery>
Martin Hogeweg beelden in brons uiltje - Galerie De Beeldenstorm

Kerkuil - Beeld in brons
Martin Hogeweg
Uiitverkocht - sold out


Martin Hogeweg beelden in brons stern - Galerie De Beeldenstorm

Martin Hogeweg beelden in brons stern - Galerie De Beeldenstorm

Stern - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold outMartin Hogeweg beelden in brons kleine trap - Galerie De Beeldenstorm

Kleine trap
- Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg beelden in brons vale gier - Galerie De Beeldenstorm

Vale gier- Beeld in brons
Martin Hogeweg - - beeld in brons
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg beelden in brons - Galerie De Beeldenstorm

Martin Hogeweg beelden in brons pelikaan - Galerie De Beeldenstorm

Pelikaan
- Beeld in brons
Martin Hogeweg


Kluut in brons Martin Hogeweg - Galerie de Beeldenstorm

Kluut - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg beelden in brons - Galerie De Beeldenstorm

Pelikaantje - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold outRoul Roul Martin Hogeweg - Galerie De Beeldenstorm
Roul Roul - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out


Siamang - Martin Hogeweg - Galerie De Beeldenstorm

Siamang - Martin Hogeweg - Galerie De Beeldenstorm
Siamang - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold outMartin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Woudaapje klein
- Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out
Martin Hogeweg -Rotshaan - De Beeldenstorm galerie beeldentuin

Rotshaan - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold outMartin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Bosuil - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Geweervogel - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg - Pauw
Pauw - Beeld in brons
Martin Hogeweg

Martin Hogeweg - Liervogel  - Beeld in brons


Martin Hogeweg - Liervogel  - Beeld in brons

Lierwogel - Beeld in brons
Martin Hogeweg
uitverkocht - sold outMartin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Roerdomp
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold outMartin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Witkuifneushoornvogel
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


Martin Hogeweg -De Beeldenstorm galerie beeldentuin
Vale Gier
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


De Beeldenstorm galerie beeldentuin -Martin Hogeweg
Kangeroe
Martin Hogeweg - Beeld in bronsDe Beeldenstorm galerie beeldentuin -Martin Hogeweg
Fennek
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


De Beeldenstorm galerie beeldentuin -Martin Hogeweg
Otter
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


De Beeldenstorm galerie beeldentuin -Martin Hogeweg
Jan van Gent
Martin Hogeweg - Beeld in brons
uitverkocht - sold out


Tamandu Martin Hogeweg beeld in brons
Tamadua
Martin Hogeweg - Beeld in brons

uitverkocht - sold out
Vliegend eekhoorntje (Anomalurus Beecrofti) Glaucomys volans, southern flying squirrel -  martin hogeweg - beeld in brons - galerie de beeldenstorm

Vliegend eekhoorntje (Anomalurus Beecrofti) Glaucomys volans, southern flying squirrel -   martin hogeweg - beeld in brons - galerie de beeldenstorm

Vliegend eekhoorntje (Anomalurus Beecrofti) Glaucomys volans, southern flying squirrel -  martin hogeweg - beeld in brons - galerie de beeldenstorm

Vliegend eekhoorntje (Anomalurus Beecrofti) Glaucomys volans, southern flying squirrel -  martin hogeweg - beeld in brons - galerie de beeldenstorm

Vliegend eekhoorntje (Anomalurus Beecrofti) Glaucomys volans, southern flying squirrel - beeld in brons - Martin HogewegPalm Kaketoe Palm kaketoe (Probosciger aterrimus) Marting Hogeweg Brons - Galerie de Beeldenstorm

Palmkaketoe - beeld in brons - Martin Hogeweg   uitverkocht - sold out


Toecanet (ramphastos tucanus - The Crimson-rumped Toucanet) - sculpture in bronze - beeld in brons - Martin Hogeweg - galerie de beeldenstorm - the netherlands

Toecanet (ramphastos tucanus - The Crimson-rumped Toucanet) - beeld in brons - Martin Hogeweg  
uitverkocht - sold out


De Roerdomp (Botaurus stellaris)

Roerdomp (Botaurus stellaris) - beeld in brons - Martin Hogeweg sculpture in bronze


De Roerdomp - beeld in brons - Martin Hogeweg - Uitverkocht  uitverkocht - sold out
Landgoed Maple Farm - galerie & beeldentuin de Beeldenstorm

Roosendaalsebaan 4 - The Netherlands
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl