Nadine Callebaut
Mail voor nadere informatie
Nadine Callebaut
1958, Zottegem, België

Opleiding:
Monumentale Kunsten – St-Lucasinstituut – Gent


Visie:
Het vertrekpunt is het eigen denken, de eigen ervaringen,  maar hebben de bedoeling het persoonlijke te overstijgen en zo te komen tot universeel menselijke afbeeldingen.
Verschillende emoties en de dagelijkse werkelijkheid vinden dus een rechtstreekse weerslag in het werk : over de nood aan menselijk contact en de mislukking ervan, relativiteit van het leven; geweld en vergankelijkheid ook.

De figuren zijn allen gekwetst en beweegloos, alsof ze gestold zijn; denken wordt veruitwendigd; een poging betekenissen te vatten en ze door middel van materie uit te beelden .
Doch willen ze niet somber of troosteloos ogen; maar wel een dualiteit benadrukken, zoals lijden z’n tegengewicht vindt in liefde;dreiging bescherming mogelijk maakt en het lelijke, het mooie impliceert.

Tegenover gefragmenteerdheid staat een nieuwe éénheid; een nieuw evenwicht en een andere identiteit. Tegelijk breng ik een reflectie op de figuren versus innerlijke afbeeldingen : het ligt nooit in mijn bedoeling gelijkende, noch psychologische afbeeldingen van personen te maken, maar innerlijke afbeeldingen van de geest van de mens. Het zijn geen personen met een verhaal, maar portretten van een mens geconfronteerd met een veelheid van verwarrende gevoelens, reagerend op gebeurtenissen in de wereld, die streven naar éénheid – met zichzelf en met z’n omgeving.
Ondanks de gelaagdheid zijn ze dus niet expressionistisch (emotioneel verhalend) bedoeld, maar wel wil ik een leegte, een schraalheid bekomen. Misschien kan die “soberheid” ook als expressie gelezen worden maar dan niet op een emotionele wijze, maar voortkomend uit de logica van gevoelens .
Het werk ontstaat uit een soort verscheurdheid; door de bezorgdheden en kwetsuren in de maatschappij en in jezelf samen te voegen, kan je ze “objectiveren”; en herstelt het de verbondenheid; de éénheid – dit houdt een holistische benadering van de dingen in (eenheden - heelheden – hologrammen). Er blijft een algemene fascinatie spreken over het fenomeen “ tijd” en de invloed ervan op onze herinneringen en ervaringen.

De figuren tonen hoe tijd omgaat met  vergankelijkheid en hun onlosmakelijke verbondenheid. Het werk streeft naar een rustpunt; de vluchtigheid; de overdaad aan beelden; het voordurend beweeglijke eigen aan deze tijd; deze cultuur, moet teruggedrongen worden… tot iets voorgoed stilstaat – een gelaat, dat niets meer vertoont dan wat gelaten trekken. Dat juist daardoor alles verraadt.


Techniek
Olie mixed media op paneel (of andere drager)

Voor de opbouw van haar schilderijen gebruikt Nadine Callebaut traditionele technieken gecombineerd met hedendaagse materialen.

De basisdrager is een houten paneel (of andere drager).

Daarop brengt Nadine marouflages aan met gewassen lijnwaad en/of ongeprepareerd doek en/of bewerkt papier. De marouflages worden aangebracht met een zelfbereid zuurvrije lijm.

Met marouflage wordt het plakken van een buigzaam materiaal (vb papier) op een onbuigzame plaat bedoeld.  Marouflages worden echter meestal op kleine stukjes van het werk uitgevoerd, men name daar, waar een dieptezicht verkregen wil worden.

Daarop komt een voorschildering en/of withoging (grisaille).

Intensere dieptewerking = tempera in combinatie met andere materialen

Hierop komt dan, één of meerdere marouflages van oliehoudend harslinnen –papier

De gezichten worden uiteindelijk geschilderd in de olie- glacistechniek.

Glacistechniek (olie) = het schilderen in fijne, transparante olieverflagen waarbij de basiskleuren worden gemengd met een zelf bereid medium (transparantie) en waarbij de eigenlijke kleur op de schildering wordt bekomen (techniek Van Eyck om perspectief te krijgen - dieptezicht.

De eigenlijke schildering wordt op speciaal fresco papier gedaan (resultaat de fijne schildering= geen uitvloeiing) Daardoor zijn de gezichten zo gedetailleerd teruggegeven.

Tussen de verschillende lagen bevinden zich verschillende materialen (vb stoffen, linnen,..) om kleur, licht/schaduw …. te bekomen

Als eindlaag wordt teerhars en eventueel (al dan niet gekleurd) wax-vernis gebruiktNadine Callebaut - galerie beeldentuin De Beeldenstorm

Nadine CallebautNadine Callebaut - galerie beeldentuin De Beeldenstorm

Nadine CallebautNadine Callebaut - galerie beeldentuin De Beeldenstorm

Nadine Callebaut


Nadine Callebaut - galerie beeldentuin De Beeldenstorm

Nadine Callebaut


Nadine Callebaut - galerie beeldentuin De Beeldenstorm

Nadine Callebaut


Landgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl