Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé
Mail voor nadere informatie


Maarten Boffé werd geboren met het ingebouwde verlangen om te kunnen schilderen.

Hij bleek daarin geen uitzondering, want sinds de mens daartoe in staat is, heeft hij gepoogd de werkelijkheid na te bootsen in één of andere vorm.

Alsof de werkelijkheid niet toereikend, niet voldoende verteerbaar en leefbaar zou zijn, indien men ze niet na-maakte.

Door de schepping te herscheppen, wordt ze even van ons. Van het echte maken we een ‘kunstmatige’ imitatie.

Dat onechte in kunst is juist zo fascinerend.

Voor een geschilderde aardbei, die uit olieverf bestaat, maar net echt lijkt, hebben we grotere bewondering dan voor een echte.

Eenmaal herschapen, hebben we er meer voeling mee.

Een acteur die overtuigend een dronkaard speelt, krijgt ons applaus; een echte dronkaard niet.

Niet dat de werkelijkheid oninteressant is, doch haar alomtegenwoordigheid maakt haar vanzelfsprekend en banaal.

Een activiteit als tekenen en schilderen, dwingt ons ertoe onze aandacht te versterken, bewuster te zijn. We worden verplicht de realiteit analytisch, instinctief, emotioneel, intuïtief, vanuit ons innerlijk weten te benaderen.

Het ‘kunstwerk’ is de getuigenis van dat bewust-zijn en is dus de optelsom van werkelijkheid+bewustzijn.

De verbazing over het schone van de werkelijkheid wordt overtroffen door de verbazing over het feit dat mensen zoiets kunnen maken.

Elke tijd heeft de behoefte om zijn eigen inzichten, waarden en gevoelens kenbaar te maken op een of andere manier. Hoe grondiger ze zijn, hoe meer ze gelijken op die van andere tijden: ze zijn tijdloos.

Daarom vindt Maarten het niet altijd nodig om grote filosofische inhoud aan zijn werk te geven, hoewel hij het soms toch niet kan laten om even zijn eigen zoektocht naar de bron van het bestaan te ondernemen.

Nochtans is deze even goed de drijfveer om (schijnbaar) louter vormelijke, mooie schilderijen te maken: door schilderend te peilen naar het wezen van dagelijkse dingen, probeert hij evenzeer door te dringen tot het geheim van de schepping als de mysticus of de wetenschapper.

Het meest eigen aan de huidige tijd is de hoogmoed die vindt dat je in beeldende kunst zonder de verworvenheden van voorouders kan en daar ook absoluut mee moet breken.
Maarten vindt ‘goed’ het toppunt van originaliteit.

Er hoeft niet geput te worden uit eigen verwarring en frustratie.

Er hoeft niet lukraak gebraakt te worden om originele kunst voort te brengen.

Wat vooral hoeft is toewijding, schoonheid, vakman(vrouw)schap, eerlijke interesse.

Schoonheid ligt niet alleen in het oog van de beschouwer, maar vooral in het kunstwerk zelf. Hoe beter het  kunstwerk, hoe minder interpretatie het toelaat. Het kan wel even tijd vragen om het in zijn volledige gelaagdheid te ontvangen.

Maarten laat ook zien dat een ambachtelijk schilderij niet noodzakelijk een soort antiek replica hoeft te zijn.

Hij toont nooit eerder geziene composities en lichtvoeringen met kinderlijke knipoogjes naar het verleden.
Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Olie op paneel


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Eenzame hoogte
Olie op paneel


Opkomst  Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Opkomst
Olie op paneel


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Uit het niets
Olie op paneel


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Frivool feest
Olie op paneel


Voor altijd Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Voor altijd
Olie op paneel
Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Niet weten


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Herhaling van even


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Gedane zaken


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Nakende toekomst


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Middagzon


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Met alles samenvallen


Maarten Boffé - schilderijen - olie op paneel- Galerie de Beeldenstorm

Maarten Boffé - schilderij - Sommige jaren


Landgoed Maple Farm
De Beeldenstorm - Roosendaalsebaan 4
4744 SM Bosschenhoofd (Roosendaal) - Provincie Noordbrabant
Tel nr 0031 (0)165-340333 - email adres NVDBS@freeler.nl